Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να δημιουργούν «Χώρους Τηλεδιασκέψεων» και να προσκαλούν συνεργάτες για να συμμετέχουν.

Για να συμμετέχετε σε ένα Χώρο Τηλεδιάσκεψης:

  • επιλέξτε από το πεδίο «Meeting», το χώρο που επιθυμείτε να συμμετέχετε,
  • πληκτρολογήστε στο πεδίο «Name», το όνομα με το οποίο θέλετε να εμφανίζεστε στο Χώρο Τηλεδιάσκεψης,
  • στο πεδίο «Password» πληκτρολογήστε τον κωδικό που σας έχει δοθεί και
  • πατήστε «Join» για τη σύνδεση.